Przewodnik Piekary ¦l±skie

Kod pocztowy 41-946 jest przypisany do miejscowo¶ci Piekary ¦l±skie. Miejscowo¶ć Piekary ¦l±skie jest położona w gminie M. Piekary ¦l±skie, powiat m. Piekary ¦l±skie, województwo ¶l±skie. Ulica Górnicza znajduje się w miejscowo¶ci Piekary ¦l±skie. Zobacz również mapę satelitarn± Piekary ¦l±skie oraz mapę terenow± Piekary ¦l±skie. Jaki kod pocztowy ma miejscowo¶ć Piekary ¦l±skie ?

Miejscowo¶ci w gminie M. Piekary ¦l±skie

Atrakcje turystyczne Piekary ¦l±skie

Budynek mieszkalny, ob. administracyjny Kaplica Brama Wschodnia do Jerozolimy Kaplica Chrystus Pouczaj±cy Niewiasty Kaplica Drugi Upadek Chrystusa Kaplica Gradusy - schody symbolizuj±ce schody w pretorium Piłata Kaplica Grób Matki Boskiej Kaplica Jezus Obarczony Krzyżem Kaplica Jezus Skazany na ¦mierć Kaplica Modlitwa w Ogrójcu (dec. Cnota i i grupy rzeĽbiarskie dla zobrazowania Mod? Kaplica Most na rzece Cedron Kaplica Obdarcie z Szat Kaplica Pałac Annasza Kaplica Pałac Heroda Kaplica Pałac Kajfasza Kaplica Pierwszy Upadek Jezusa Kaplica Przybicie do Krzyża Kaplica różańcowa I Kaplica różańcowa II Kaplica różańcowa III Kaplica różańcowa IV Kaplica różańcowa IX Kaplica różańcowa V Kaplica różańcowa VI Kaplica różańcowa VII Kaplica różańcowa VIII Kaplica różańcowa X Kaplica różańcowa XI Kaplica różańcowa XII Kaplica różańcowa XIII Kaplica różańcowa XIV Kaplica różańcowa XV Kaplica Spotkanie Chrystusa z Weronik± Kaplica Spotkanie Jezusa z Mari± Kaplica Szymon pomaga Chrystusowi nie¶ć Krzyż Kaplica ¦mierć Chrystusa Kaplica ¶w. Heleny Kaplica ¶w. Szczepana Kaplica Trzeci Upadek Chrystusa Kaplica Wieczernik Kaplica Zdjęcie z Krzyża Kaplica Złożenie do Grobu Krużganki pielgrzymkowe (z kaplicami) Odział zakaĽny, ob. pawilon dziecięcy Park (teren Kalwarii) Pawilon główny Portiernia Pralnia i kuchnia Prosektorium z kaplic± Stodoła Zespół domu Zespół kaplic różańcowych Zespół ko¶cioła pw. Imienia NMP i ¶w. Bartłomieja Zespół ko¶cioła pw. Naj¶w. Serca Pana Jezusa Zespół Szpitala Spółki Brackiej, ob. Woj. Szpital Chirurgii Urazowej Zespół zabudowań kalwarii piekarskiej

Ulice M. Piekary ¦l±skie

Social Media Piekary ¦l±skie