Przewodnik Rzeszów

Kod pocztowy 35-312 jest przypisany do miejscowości Rzeszów. Miejscowość Rzeszów jest położona w gminie M. Rzeszów, powiat m. Rzeszów, województwo podkarpackie. Ulica Strażacka znajduje się w miejscowości Rzeszów. Zobacz również mapę satelitarną Rzeszów oraz mapę terenową Rzeszów. Jaki kod pocztowy ma miejscowość Rzeszów ?

Miejscowości w gminie M. Rzeszów

Atrakcje turystyczne Rzeszów

Aleja dojazdowa Altana Altanka ogrodowa Bank Browar, ob. siedziba Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Budynek Domu Kultury WSK Budynek gospodarczy Budynek liceum Budynek Sokoła, ob. teatr Bursa seminarium nauczycielskiego Cerkiew gr.-kat., ob. kościoła rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP D. hotel D. hotel Krakowski Domek w Parku Dworek Dworek Dworek Dwór Dwór Dwór Dzwonnica Dzwonnica Dzwonnica Fortyfikacje bastionowe Gmach PKO Gmach Rady Powiatowej, ob. biblioteka Gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica (dec. dworek Bieniaszewskich) Kamienica z oficyną Kamienica z oficyną Kaplica Kaplica grobowa rodziny Szymanowskich Kaplica p.w. św. Huberta Kaplica p.w. Św. Trójcy Kapliczka Kiosk (trafika) Klasztor Klasztor Kolegium Kordegarda Kordegarda Koszary Koszary Obora Ochronka Ogrodzenie (wzdłuż elewacji frontowej) Ogrodzenie wzdłuż elewacji frontowej Ogrodzenie wzdłuż elewacji frontowej Ogrodzenie z bramami Ogrodzenie z bramą Ogrodzenie z kapliczkami i bramami Ogród Ogród Ogród Ogród Ogród Ogród Ogród Ogród Ogród Pałac, ob. szpital Pałacyk letni Lubomirskich Park Park Park Park Park miejski Park ogrodowo-leśny Piwnica Dwór Pomnik z figurą NMP Ratusz Rządcówka Seminarium nauczycielskie Spichlerz Spichlerz Synagoga, tzw. Duża, ob. BWA Synagoga, tzw. Mała, ob. archiwum Szpaler drzew Zajazd, ob. budynek mieszkalno-usługowy Zamek Zespół bursy seminarium nauczycielskiego Zespół cerkwi gr.-kat., ob. kościoła rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP Zespół cmentarza komunalnego Zespół cmentarza, tzw. Starego Zespół domu Zespół domu Zespół domu Zespół dworski Zespół dworski Zespół dworski Zespół dworski Zespół dworski Zespół dworski Zespół klasztorny bernardynów Zespół klasztorny pijarów Zespół kościoła farnego p.w. śś. Stanisława i Wojciecha Zespół kościoła pw. św. Marcina Zespół Krajowej Niższej Szkoły Rolniczej Zespół Pałacowy, ob. szpital Zespół Pałacyku letniego Lubomirskich Zespół seminarium nauczycielskiego Zespół Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń Zespół urbanistyczny średniowiecznego miasta i nowego miasta Zespół willi Zespół willi Zespół willi Zespół zamkowy

Ulice M. Rzeszów

Social Media Rzeszów