Przewodnik Bydgoszcz

Kod pocztowy 85-351 jest przypisany do miejscowości Bydgoszcz. Miejscowość Bydgoszcz jest położona w gminie M. Bydgoszcz, powiat m. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie. Ulica Trentowskiego Bronisława znajduje się w miejscowości Bydgoszcz. Zobacz również mapę satelitarną Bydgoszcz oraz mapę terenową Bydgoszcz. Jaki kod pocztowy ma miejscowość Bydgoszcz ?

Miejscowości w gminie M. Bydgoszcz

Atrakcje turystyczne Bydgoszcz

Biblioteka Miejska Brama wjazdowa Brama z furtką Brukowana droga Budynek administracji i restauracji Budynek administracji młynów, ob. budynek mieszkalny (dec. dom) Budynek administracyjny Warzelni Cukru Trzcinowego, ob.PZU (dec. dom) Budynek Bydgoskiego Konserwatorium Muzycznego, ob. dom mieszkalny Budynek Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego Budynek d. Związku Rolniczego Budynek galogeneratorów Budynek główny Straży Pożarnej Budynek główny Instytutu Rolniczego Budynek Instytutu Agrochemii i Bakteriologii Budynek Instytutu Higieny Zwierząt, ob. Instytut Buraka Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny urzędników, ob. muzeum (dec. dom) Budynek warsztatowy Budynek zakładu dla niewidomych, ob. NZOZ Chata nr 2 Chlewnia, ob. budynek administracyjny Dzielnica Starego Miasta Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, ob. Wydział Rolniczy ATR Fasada kamienicy Filharmonia Pomorska Garaż Gimnazjum Realne, ob. ATR Gimnazjum, ob. LO Gimnazjum, ob. LO Gmach Dyrekcji Kolei Gmach Regencji, ob. Urząd Wojewódzki Gmach Urzędu Powiatowego, ob. Akademia Muzyczna Hala targowa Hotel ""Pod Orłem"" Jaz Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica Kamienica (dec. spichrz) Kamienica (z oficyną i stajnią) Kamienica (z oficyną) Kamienica Pod Złotym Łososiem Kamienica z 3 oficynami Kamienica, ob. sąd i prokuratura Kaplica cmentarna Kaplica cmentarna Kaplica cmentarna Kasyno Kasyno Cywilne, ob. budynek administracyjny Kaszarnia Katolickie Seminarium Nauczycielskie, ob. ATR Klasztor Klasztor klarysek, ob. muzeum Klasztor, ob. Akademia Rolnicza Klinika dla małych dzieci, ob. Woj. Ośrodek Kultury Kolegium jezuickie Kostnica Królewski Urząd Sądowy, ob. sąd wojewódzki łazienki Maszynownia I Maszynownia I Maszynownia II Maszynownia II Maszynownia III Maszynownia III Maszynownia IV Maszynownia V Maszynownia V Miejska Szkoła Realna, ob. Technikum Kolejowe Młyn Mury miejskie (fragmenty) Ochronka, ob. dom mieszkalny Oficyna-łącznik, ob. biblioteka (dec. dom) Ogrodzenie posesji (pomiędzy domami nr 4 i 2) Ogrodzenie z bramą Ogród Ogród Ogród Ogród Ogród Park Piwnica pod dziedzińcem Poczta Główna Ratusz, ob. hotel ""Ratuszowy"" Resursa Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna Sąd Nadworny, ob. biblioteka (dec. dom) Sąd Wojewódzki, ob.Sąd Rejonowy Sierociniec, ob. Komenda Wojewódzka Policji Spichlerz Spichlerz (oficyna tylna) Spichrz Spichrz Spichrz Spichrz Spichrz Spichrz Spichrz, ob. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja Stacja pomp Stajnia Stajnia, ob. budynek rzeźni Stajnia, ob. garaż Stajnia, ob. studio fotograficzne Stajnie (dec. budynek gospodarczy), ob. budynek mieszkalny Stara octownia Sterownia Sterownia I Sterownia II Studnia zbiorcza Synagoga Szlak wodny starego i nowego kanału śluza śluza I śluza II śluza III śluza IV śluza IX śluza V śluza VI śluza VII śluza VIII Teren Teren z drzewostanem Trejaż Turbinownia Ujeżdżalnia, ob. kinoteatr Wodociągowa wieża ciśnień Wozownia Zespół budynków Zespół budynków Instytutu Rolniczego Zespół budynków stacji wodociągów Las Gdański Zespół budynków Straży Pożarnej Zespół cmentarza ewangelicko-augsburskiego par. Zespół cmentarza komunalnego Zespół cmentarza rzym.-kat. pw. św. Mikołaja Zespół domu Zespół domu Zespół domu Zespół drogi wodnej Wisła-Odra Zespół kamienicy Zespół kamienicy Zespół kamienicy Zespół kamienicy Zespół kamienicy, ob. sąd i prokuratura Zespół Kanału Bydgoskiego Zespół Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego Zespół klasztorny bernardynów Zespół klasztorny misjonarzy (św. Wincentego a Paulo) Zespół kościoła cmentarnego, ob. pw. św. Stanisława Bpa Zespół rzeźni miejskiej Zespół starostwa Zespół szkoły powszechnej Zespół szkoły wojennej Zespół Śluzy Miejskiej Zespół willi Zespół willi Zespół willi Zespół willi Zespół willi Zespół willi Zespół Wyspy Młyńskiej

Ulice M. Bydgoszcz

Social Media Bydgoszcz