Przewodnik Kalisz

Kod pocztowy 62-804 jest przypisany do miejscowości Kalisz. Miejscowość Kalisz jest położona w gminie M. Kalisz, powiat m. Kalisz, województwo wielkopolskie. Ulica Ciasna znajduje się w miejscowości Kalisz. Zobacz również mapę satelitarną Kalisz oraz mapę terenową Kalisz. Jaki kod pocztowy ma miejscowość Kalisz ?

Miejscowości w gminie M. Kalisz

Atrakcje turystyczne Kalisz

Al. Wolności - układ urbanistyczny (zespół budowlany) Bank Bank Baszta Dorotka Budynek administracji wojskowej, ob. biblioteka publiczna Budynek administracyjny Budynek fabryczny Budynek III L.O. im. Kopernika Budynek Kasy Gubernialnej Budynek, ob. biblioteka Bursa, nast. koszary, ob. starostwo (dec. klasztor jezuitów (koszary)) Cerkiew prawosławna p.w. śś. Piotra i Pawła Chałupa Chałupa Dworek Dwór Dzwonnica Dzwonnica Fabryka sukna B. Rephana Gmach PKO Hotel ""Polonia"", ob. dom mieszkalny Hotel ""Wiedeński"" Kamienica Kamienica Kamienica z oficynami Kamienica z oficyną Kamienica z oficyną, ob. bank Kaplica grobowa rodz. Ordęgów, ob. kaplica p.w. św. Barbary Kaplica p.w. św. Jana Nepomucena Klasztor Klasztor Klasztor Klasztor, ob. dom parafialny Kolegiata p.w. Wniebowzięcia NMP Kolegium (i Pałac arcybiskupi), ob. starostwo powiatowe Komenda garnizonu Koszary Godebskiego Koszary, ob. budynek mieszkalny Koszary, ob. więzienie Most kamienny na rz. Prośnie Ogrodzenie z bramą Ogrodzenie z bramą Ogrodzenie z bramą Ogród Ogród Pałac Pułaskich Park Park miejski Plebania (dec. dom parafialny) Pozostałości murów miejskich z basztą Dorotka Przytułek dla starców Ratusz Rogatka Wrocławska Sala musztry (d. kasyno), ob. ośrodek kultury Teatr Teren przykościelny Trybunał, ob. sąd Więzienie Zabudowania korpusu kadetów Założenie urbanistyczne miasta Zespół banku Zespół cmentarza prawosławnego Zespół dworski Zespół fabryki fortepianów Zespół kaplicy grobowej rodz. Ordęgów, ob. kaplica p.w. św. Barbary Zespół klasztorny bernardynów, ob. jezuitów Zespół klasztorny franciszkanów Zespół klasztorny jezuitów Zespół klasztorny kanoników laterańskich Zespół klasztorny reformatów, ob. nazaretanek Zespół kolegiaty p.w. Wniebowzięcia NMP Zespół murów miejskich Zespół więzienia Zespół willi Zespół willi Prezydentówka

Social Media Kalisz